Ka Honua Momona, Intl.

A model of sustainability mauka a makai

Kupuna Council

Hoewe – Uncle Bobby Alcain
Kahu Hoilina – Uncle Mervin Dudoit
Kuka`i ka Ha – Aunty Vivian Ainoa
Ka`imi`ike – Uncle Mac Poepoe
Mahuaola – Uncle Herbert Hoe

Strategic Planner – Uncle Gordon Lee
Historian – GG (Great Grandma) Marie Yamashita