Ka Honua Momona, Intl.

A model of sustainability mauka a makai

Malama ‘Aina

‘Ohana Lawai’a Camp

Alii Fishpond

‘Ai Pono

Keiki Fun

Youth-Led Sustainable Building Project

Kauhale Building Project

Ma Ka Hana Ka ‘Ike youth lift 800-pound wall panel into place for KHM’s new green office.